Profiel Pauline

Pauline is een innovator die zich altijd bewust is van nieuwe mogelijkheden binnen de juridische en organisatorische kaders. Met haar scherpe analytische kwaliteiten en goed strategisch denkvermogen kan Pauline de gevraagde doelstellingen realiseren. Zij is een goede people manager omdat zij het vermogen heeft om vooruit te kijken en vervolgens haar visie op anderen weet over te brengen. Pauline zorgt voor inspiratie en bevordert ideeën met, door en voor anderen. Zij opereert behendig in een politiek speelveld. Zij kan zowel met abstracte als concrete technische zaken omgaan en met verschillende stakeholders goed samenwerken. Pauline weet daarnaast alles van contractbeheer en contractmanagement. Voor de VNG heeft zij de handreiking “Contractbeheer en contractmanagement” geschreven.

 

Aanbestedingen die Pauline heeft begeleid, zijn onder andere:

- ICT diagnose en matchingsoftware (BVP)

- Gebouwgebonden- en renovaties onderhoud

- Drukwerkverkiezingen (Waterschappen)

- Ontwikkeling nieuwe Verkeersmodel (BVP)

- Verkeerseducatie (BVP)

- Architecten- en ingenieursbureau voor bouw 2 parkeerkeergarages (BVP)

- Openbare verlichting en VRI’s (aanbesteding en marktconsultatie)

- Projectmanagement ESF subsidie

- Prijsvraag Starterswoningen

- Beheer Huizen van de Wijk

- Technische adviesdiensten (waterbodemonderzoek, hydrologisch onderzoek en algemeen      technische adviesdiensten)

- Hydrobiologisch onderzoek

- Telemarketing

- Inhuur externen (financiële professionals, communicatie medewerkers, P&O-

  medewerkers, juridische adviseurs, advocaten, vastgoedadviseurs, medewerkers beleid &

  onderzoek, uitzendkrachten, callcenter, elektrotechnische en mechanische monteurs,

  operators)

- Assessments en werving & selectie

- Baggerbestekken

- Realiseren van de boulevard van Scheveningen (RAW)

- Bouwgemalen

- Technische automatisering verbreden van watergangen

- Kadeverbeteringen

- Werktuigbouwkundige installaties

- Printers en kopieermachines

- Meubilair en inrichting Vergaderzalen

- Prijsvraag tijdelijke waterkering

- Kantoorartikelen     

- Verzekeringen (brandverzekering, aansprakelijkheid en ongevallen)

- Accountant

- Notaris

- Technische automatisering

- Postbezorging

- Advieswerkzaamheden voor toetsen waterkeringen

- Ondersteuning van het technisch en functioneel beheer van financiële systemen

- ICT systemen (maatwerk en standaard software)

- Cliëntenvervoer (AWBZ-vervoer)

 

Extra Activiteiten

- Docent Hogeschool Utrecht Post HBO opleiding DBFMO Management

- Gastdocent Haagse Hogeschool ; Aanbestedingsrecht

- Lid van de subwerkgroep Inkoop en Aanbesteden van de Unie van Waterschappen

- Lid van de Klankbordgroep voor de nieuwe aanbestedingswet

- Lid van de Klankbordgroep voor de richtsnoeren diensten en leveringen en de Gids

  Proportionaliteit

- Lid van de begeleidingsgroep voor de nalevingsmeting 2008 en 2010

- Lid van de Nederlandse Vereniging voor aanbestedingsrecht

 

Ga terug