Profiel Loek

Loek is direct en resultaatgericht. Loek is logisch, analytisch en een vindingrijke denker. Met zijn conceptuele en analytische vermogen en zijn vele ervaring is hij goed in staat om op een creatieve wijze samen met klanten wensen, ideeën en oplossingen uit te werken en om te zetten in een concreet en gezamenlijk resultaat. Hij kan mensen overtuigen en meenemen. Loek stuurt multidisciplinaire teams aan, plant en verdeelt taken en bewaakt de kwaliteit. Loek bezit veel humor, is laagdrempelig en heeft doorzettingsvermogen. Verder is hij kundig op organisatie en aanbestedingsgebied. Hij weet alle ruimte binnen de aanbestedingsregels te benutten om het door de klant gewenste resultaat te bereiken. Hij maakt aanbesteden tot iets leuks en weet draagvlak te creëren.

 

Aanbestedingen die Loek begeleid heeft, zijn onder andere:

- EA outsourcen ICT werkplekken

- EA Hout

- EA industrieel reinigen

- EA ICT Pipeline Management System (GIS) (BVP)

- EA Client hardware, EA Servers

- EA ICT werkomgeving

- EA  Netwerkcomponenten, EA Storage en back-up

- EA Systeemsoftware en standaard software

- EA compleet applicatielandschap (Belasting, Klantcontactcentrum, Financiën,

  Basisregistratie) (BVP)

- Natoprocedure: SCADA / PLC systemen

- EA inhuur flexibele arbeid

- EA onderzoeksmedewerkers

- EA accountantsdiensten

- EA archief

- EA trekkers

- EA wagenpark

- Aanbesteding Wagenpark (in eigendom), 100 voertuigen (verschillende categorieën)

  (BVP)

- Optimaliseren huisvesting en vastgoed, maincontracting, technisch advies (BVP),

  audiovisueel, groothandel, brandmeldinstallatie, schoonmaak en gevelreiniging,

  verhuizingen, meubilair Het Nieuwe Werken, Bureaustoelen

- EA Hosting

- EA Ingenieursdiensten (BVP)

- EA websites (BVP), EA communicatieadvies (BVP), EA films (BVP), EA Praktisch

  onderzoek (BVP), wetenschappelijk onderzoek, EA tekstschrijven, EA vormgeving, EA

  media inkoop, EA drukwerk

- Facilitair beheer

- Inkoopstrategie BVP EA schoonmaak,  EA meubilair HNW

- 3 waterschappen EA gereedschappen en elektrotechnische materialen in percelen

- 3 waterschappen, inhuur beleids- en onderzoekspersoneel

- Aanbestedingsstrategie tracking & tracing (BVP)

- Cliëntenvervoer

- EA Wagenpark

- Corporate en merkenwebsites o.a. campagnes

- Telemarketing

- EA 12.500 Iepen

- EA notebooks, dockingstations, licenties

- Inhuur financials, technisch personeel, beleid en onderzoek

- Accountants, meubilair, beveiliging

- Outsourcing facilitaire diensten, onderhoud installaties, gebouwen etc.

- Arbodiensten

- EA ingenieursdiensten, EA ecologie, EA hydrologie, EA detachering, EA uitzendkrachten,

  EA slibtransport, EA bedrijfskleding, EA pompen, mixers, payrolling, organisatieadvies,

  slibtransport , hekwerken, laboratoriumartikelen

- EA industrieel reinigen, EA ingenieursdiensten, EA hydrologie, EA ecologie, EA

  constructies, EA duikwerkzaamheden, EA waterbodemonderzoek

- EA leaseauto’s, EA onderhoud waterwegen

- Ingenieursdiensten (Dijkversterking)

- Incidentbestrijding

- Digitale stemwijzer, callcenter, landelijke media-uitingen, drukwerk, post (verkiezingen

  2008)

 

Daarnaast geeft Loek ook vele workshops op het gebied van inkoop, doet hij audits (NTA 8058) en verzorgt hij teambuildingworkshops.

Ga terug