Profiel Loek

Wagenpark via BVP

Twee waterschappen zijn recent gefuseerd. Ze hadden te maken met een verschillend beleid voor de inzet van vervoer. Ook was het wagenpark sterk uiteenlopend qua merk, uitstraling en leeftijd. Pro 10 heeft het vervoersvraagstuk via Best Value Procurement in de markt gezet. Hierdoor kregen partijen alle ruimte om zich van elkaar te onderscheiden.

De aangeboden oplossen waren zeer onderscheidend. De inschrijvingen zijn onder andere beoordeeld met betrekking tot eenduidige uitstraling, duurzaamheid, draagvlak, service en kosten. De oplossing die gewonnen heeft is aangeboden via een samenwerkingsverband tussen een importeur en een lokale garage. Voor het gehele vervoersvraagstuk is een vaste prijs per jaar overeengekomen. Het waterschap werd maximaal ontzorgd, de oplossingen waren duurzaam en konden rekenen op draagvlak. Verder is een  structurele kostenbesparing gerealiseerd van bijna 30%.

Ga terug