Profiel Loek

Maincontracting gebouwgebonden onderhoud en projecten

Een provincie had te maken met een enorm leveranciersbestand voor gebouwgebonden onderhoud. Het betrof meer dan 185 contacten en contracten. De aansturing van al deze partijen was lastig en overwegend reactief. Pro 10 heeft een overeenkomst ontwikkeld waarbinnen negen deelovereenkomsten waren te onderscheiden met een resultaat verplichting en een deelovereenkomst voor time & material.

Verder is de urgente vervanging van de brandmeldinstallatie, de CCTV  en de ontruimingsinstallatie meteen meegenomen in de aanbesteding. Er is een maincontractor gecontracteerd en drie secundaire leveranciers. Op het moment dat zich nieuwe projecten voordoen of de maincontractor niet goed presteert, kan nadere concurrentie worden gesteld zonder dat een nieuwe aanbesteding hoeft te worden uitgevoerd. De besparing was ruim 30%. Pro 10 heeft de organisatie veranderd in een meer regiegerichte organisatie. In dit traject is de technische dienst als ook inkoop en het management meegenomen.

Ga terug