Profiel Loek

ICT applicatielandschap gemeente

Pro 10 B.V. heeft voor de gemeente Achtkarspelen en gemeente Tytsjerksteradiel de Europese aanbesteding ICT applicatielandschap mogen begeleiden.

Het doel van deze aanbesteding was het sluiten van een overeenkomst met één inschrijver die verantwoordelijk is voor enerzijds de levering en implementatie en anderzijds de instandhouding en het beheer van het ICT applicatielandschap. De aanbesteding werd uitgeschreven voor de vakgebieden basisregistraties, financiën, belastingen en een klantcontactsysteem en betreft bijna alle kernapplicaties binnen het gemeentelijke applicatielandschap.

Leidend voor de vraagstelling van de beide gemeenten was de wens om een integraal applicatielandschap inclusief koppelingen af te nemen bij één leverancier. Vanwege de scope en de complexiteit van de vraagstelling hebben de gemeenten Pro 10 ingeschakeld om het inkoopproces te begeleiden.

De twee Friese gemeenten hebben de opdracht gegund aan Centric. Centric levert een geïntegreerd IT-landschap, dat nauw aansluit bij de wensen van beide gemeenten. Wij zijn trots een succesvolle aanbesteding te hebben begeleid!

 

Ga terug