Over Pro 10

Europese aanbesteding uitgebreide hygiënediensten

Voor een toonaangevend Europees agentschap uit Den Haag heeft Tobias van der Hoeven, consultant bij Pro 10, in 2014 een niet-openbare Europese aanbesteding begeleid. Deze Europese aanbesteding was gericht op het contracteren van één onderneming die de komende jaren verantwoordelijk wordt voor een breed scala aan hygiënediensten; schoonmaak, glasbewassing en gevelreiniging (binnen en buiten), dieptereiniging, afvalverzameling en –verwerking, stomerijdiensten, ongediertebestrijding en gladheidsbestrijding. Daarnaast voorziet het contract in specifieke diensten zoals het behandelen van de natuurstenen vloeren, het reinigen van gordijnen en bijvoorbeeld de schoonloopmatten.

In een intensief, interactief proces met de belangrijkste stakeholders in deze ambitieuze, internationale organisatie is met de hulp van Tobias voortdurend de balans gezocht tussen dat wat geëist moest  worden en dat wat losgelaten kon worden. Daarbij stonden de doelstellingen die in een vroeg stadium zijn geformuleerd centraal, weloverwogen rekening houdend met de in het projectteam gebundelde specifieke kennis en ervaring over de klantorganisatie. 

Dankzij slimme selectiecriteria in de eerste fase van de aanbesteding en uitdagende gunningscriteria in de tweede, is het beste uit de geschikte inschrijvers gehaald.
Bijzonder aan dit traject waren de integrale scope van de opdracht, de resultaatgerichtheid van de benadering en de internationale en veeleisende omgeving. Daarnaast vallen aanbestedingen van Europese agentschappen onder het regime van de zogenaamde Financial Regulation, de door de Europese wetgever vastgestelde kaders voor de rechtmatige besteding van het budget van de Europese Unie. Meer informatie over de Financial Regulation vindt u hier.

Ga terug