Profiel Loek

Diverse ingenieursdiensten

Voor projecten als KRW Rijn IJssel, Ruimte voor de rivieren of meer in algemene zin hebben wij voor diverse klanten onder andere aanbestedingen uitgevoerd voor algemene ingenieursdiensten, grote projecten, waterbodemonderzoeken, hydrologisch onderzoek, ecologisch onderzoek, beleid en onderzoek, plannen, bestekken. Deze trajecten gingen steeds vooraf door het formuleren van een goede aanbestedingsstrategie. Vervolgens is deze door ons uitgevoerd. Er zijn goede resultaten gehaald. De beste partijen zijn gecontracteerd en voor meer generieke onderzoeken, zoals waterbodemonderzoeken zijn de directe kosten gereduceerd met 70%!. Hier is dus een enorme stap gezet.

Ga terug