Profiel Loek

Benchmark inkoopvolwassenheid

Er zijn verschillende modellen in omloop om de inkoopvolwassenheid te meten. We kennen het MSU+ model, het verkeerslichtenmodel, de quick scan, de NTA 8058 et cetera. Pro 10 heeft de afgelopen jaren de inkoopvolwassenheid gemeten bij alle provincies, 25 waterschappen, diverse gemeenten, ziekenhuizen en zorginstellingen. De resultaten van de metingen mondden uit in een korte, heldere rapportage met een eenvoudig stappenplan waarmee de organisatie verder kon worden geprofessionaliseerd. Dit heeft er toe bijgedragen dat binnen de publieke sector de afgelopen 5 jaar enorme stappen zijn gemaakt op het gebied van professioneel inkopen en aanbesteden.

Ga terug