Profiel Loek

100% rechtmatig in zes maanden

Voor diverse overheidsorganisaties hebben wij een spendanalyse uitgevoerd gericht op rechtmatigheidsrisico’s en doelmatigheidskansen. Vervolgens hebben wij strategieen geformuleerd voor de verschillende inkooppakketten en de daaruit voortvloeiende inkooptrajecten met aanbestedingsteams uitgevoerd. Door onze slagvaardige aanpak wisten wij binnen 6 – 9 maanden een aanbestedende dienst 100% rechtmatig te krijgen. Verder zijn er grote kostenreducties tot stand gebracht. Onze inspanningen verdienden zich direct in een veelvoud terug. Strategische verankering, persoonlijke benadering, creativiteit en expertise waren belangrijke succesfactoren.

Ga terug