Besparingstrajecten

Besparen

Zorginstellingen en gesubsidieerde organisaties moeten verzakelijken. Zij krijgen steeds minder financiële middelen waarvoor ze meer diensten moeten leveren. Om dit mogelijk te maken moeten zij de kostenkant kritisch bekijken.

Pro 10 is een organisatie die uitstekend in staat is om besparingstrajecten te begeleiden. Daarbij onderzoeken wij bestaande contracten en contacten en kijken wij op welke wijze dit slimmer kan worden ingericht. Er wordt goed gekeken naar de behoefte van de organisatie. Uit de praktijk blijkt dat sommige contracten opgezegd kunnen worden, omdat zij niet meer aansluiten bij de behoefte. Ook blijkt dat sommige contracten niet meer marktconform zijn en dat via nieuwe concurrentiestelling belangrijke kwalitatieve en financiële voordelen zijn te bereiken.

Onze ervaring leert dat onder gelijktijdige verhoging van de kwaliteit van de leveranciersprestaties kostenreducties zijn te realiseren die al snel kunnen oplopen tot ca. 30%. U kunt onze inzet op basis van een percentage van de gerealiseerde besparingen of op basis van een vaste prijs afrekenen. Onze insteek is dat uw baten altijd voor onze kosten uit moeten gaan. Daartoe zorgen wij voor een aantrekkelijke betalingsregeling.

Wij werken voor veel verschillende klanten. Deze klanten hebben op onderdelen gelijksoortige inkoopuitgaven. Door deze behoeften te bundelen en in de markt te zetten bereiken wij schaalvoordelen. De directe en indirecte kosten nemen af. Dit faciliteren wij via het inkoopcollectief inkoopXL.

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@pro10.nl of 070 381 97 24


Meer informatie over:

Cursus
Inkoopadviesbureau
Inkoopbesparingen
Europees aanbesteden
Detachering inkoopadviseurs
Collectief inkopen


Ga terug