Workshops / Masterclasses

Wanneer kies je voor een DAS? - 22 september 2017
Inmiddels hebben al meer dan 130 overheden voor de instelling van een DAS gekozen, vooral voor de inhuur van personeel. Het is van belang dat aanbestedende diensten goed overwegen of een DAS voor hun inhuurvraagstuk wel de beste oplossing is.

Tijdens deze workshop nemen wij u mee in het fenomeen DAS en de inhuur van personeel. Wij spelen daarbij in op de vragen die bij u leven. Samen kijken wij wat de kenmerken van een DAS zijn, welke inkoop(inhuur)vraagstukken daarmee goed of in het geheel niet zijn te tackelen. Ook gaan wij in op de randvoorwaarden waar uw organisatie aan moet voldoen om klaar te zijn voor de invoering van een DAS. Tenslotte ontvangt u suggesties hoe een DAS beter te gebruiken.

Na deze workshop zult u beter in staat zijn een DAS op zijn merites te beoordelen, in staat zijn een strategie voor het totale pakket aan inhuur te formuleren omdat u meer mogelijkheden heeft ontdekt.

Maaike Blaas heeft dit jaar vanuit Pro 10 een uitgebreid onderzoek gedaan naar de implicaties van een DAS rond inhuur van personeel. Zij heeft vraag en aanbod bekeken en de implicaties. Pro 10 heeft afgelopen jaar uiteenlopende Europese aanbestedingen uitgevoerd rond inhuur, zoals competentiegericht uitvragen van ingenieursdiensten (inclusief tooling nadere offerte aanvragen), het contracteren van een Broker met en zonder DAS, payrolling, uitzendkrachten en raamovereenkomsten voor specialistisch personeel.

Programma

 • Wat is inhuur?
 • Wat is een DAS? Waarvoor bedoeld?
 • Welke strategieën zijn er op het gebied van inhuur? Hoe komt uw organisatie in control?
 • Wanneer is een DAS passend? Markten, functies, wet- en regelgeving
 • Bent u klaar voor een DAS? Wat moet u regelen?
 • Hoe een DAS (beter) te gebruiken?
Uw trainer
Mr drs Tobias van der Hoeven verzorgt de training. Hij heeft alle vormen van inhuur de afgelopen jaren in de markt gezet waardoor hij allerhande vraagstukken rond inhuur kan beantwoorden. Het betreft hier organisatiekundige, juridische, financiële en aanbestedingstechnische vraagstukken.

Doelgroep
De training is voor inkopers, inkoopadviseurs en beleidsmedewerkers. U dient tenminste te beschikken over een HBO-werk- en denkniveau.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 6-12.

Datum en tijd
De workshop duurt een 1/2 dag. Hij is gepland op vrijdag 22 september 2017 van 13.30 tot 16.30 uur. Ontvangst vanaf 13.15 uur. De workshop vindt plaats bij Pro 10,
Daendelsstraat 57, 2595 XT DEN HAAG.

Investering
De kosten bedragen € 295,- (excl. BTW). Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat van deelname.

Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingen.

Druk op de knop hieronder om in te schrijven

inschrijven

De perfecte inkooptekst - 26 september 2017
Worstelt u weleens met uw schrijftaak? Kost schrijven u ook zoveel tijd? Wilt u leren met meer plezier betere teksten te schrijven in veel minder tijd? Volg dan onze masterclass: De perfecte inkooptekst

Hoewel u waarschijnlijk al goed schrijft – schrijven is vaak de corebusiness van uw werk - is het niet gek om eens met een andere bril naar uw beschrijvende documenten, contracten, afwijzingsbrieven en beleidsdocumenten te kijken. Integendeel: veel schrijfproblemen komen juist voort uit verouderde, belemmerende ideeën over teksten en hoe ze tot stand komen.

Tijdens deze training gaat u aan de slag met uw eigen teksten. U kijkt of ze de concurrentie aankunnen en ontdekt hoe u uw inkoopteksten helderder, overtuigender en soepeler leesbaar kunt maken. We werken dus vanuit uw praktijk. In een moeite door leert u ook andere schrijftaken handiger aan te pakken.

Programma

 • Hoe lezen uw lezers?
 • Hoe schrijft u in (veel) minder tijd?
 • Hoe maakt u uw teksten scanbaar?
 • Hoe onderbouwt u uw standpunten?
 • Hoe formuleert u helder en soepel leesbaar?
 • Hoe voorkomt u de meest gemaakte spel en formuleringsfouten?
Uw trainer
Paula Steenwinkel traint, adviseert en coacht mensen en organisaties in schriftelijke communicatie. Zij is zeer ervaren, betrokken, alert en voorkomend. Zij doet dat op een aansprekende manier; u zult zich geen minuut vervelen.

Doelgroep
De training is voor inkopers, inkoopadviseurs, juristen en beleidsmedewerkers. U dient tenminste te beschikken over een HBO-werk- en denkniveau. Het aantal deelnemers is beperkt tot 6-12.

Datum en tijd
Dinsdag 26 september van 09.30 tot 16.30 uur. Ontvangst vanaf 09.15 uur.
De training vindt plaats bij Pro 10, Daendelsstraat 57, 2595 XT  DEN HAAG.

Investering
De kosten bedragen € 795,- (excl. BTW). Een lunch en cursusmap zijn inbegrepen.

Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat van deelname.

Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingen.

Druk op de knop hieronder om in te schrijven

inschrijven

Training Mededingingsprocedures met onderhandeling - 28 september 2017
Binnen de richtlijn 2014/24 zijn verschillende mogelijkheden opgenomen om een onderhandelingsprocedure te houden. Pro 10 verzorgt een 1 daagse training waarin wij u laten zien wanneer u deze procedure kunt toepassen en hoe u deze kunt inrichten.  

Verder zullen wij uw onderhandelingsvaardigheden trainen, immers voor velen zal het lang geleden zijn dat ze echte onderhandelingen hebben gevoerd.    

Programma
De volgende onderwerpen komen aan de orde.

In de ochtend (o.l.v. mr. drs. Tobias van der Hoeven):  

 • Welke onderhandelingsprocedures zijn er?
 • Wanneer mag je ze toepassen?
 • Hoe richt je een dergelijke procedure in?
In de middag (o.l.v. drs. Loek van Beurden MFM):  
 • Verschillende onderhandelingsmethodieken
 • Wanneer is welke methodiek effectief
 • Voeren van een onderhandeling
 • Verschillende methoden waaronder de Havard Negotion Method
Tobias is senior adviseur bij Pro 10. Tobias is een aanbestedingsjurist die de aanbestedingsregels doorgrondt en weet te vertalen naar praktische oplossingen en sluitende aanbestedingsprocedures. Deze procedures zet hij voor klanten om in handvatten en templates.

Loek heeft binnen de publieke sector zeer succesvol onderhandelingen gevoerd rond grote opdrachten o.a. op het gebied van Post, ICT, Werken, Defensie, verzekeringen en medische apparatuur. Hij kan putten uit een reeks van praktijkvoorbeelden en de theorie tot leven brengen. Loek is een ideale sparringpartner om onderhandelingen te oefenen.  

Doelgroep
Inkopers uit de publieke sector en de profit-sector. Aantal deelnemers minimaal 5 en maximaal 10.

Datum en tijd
Donderdag 28 september 2017 van 09.30 tot 16.00 uur. Ontvangst vanaf 09.15 uur.

Investering
De kosten bedragen € 495,- (excl. BTW) per deelnemer. Een Lunch en cursusmap zijn inbegrepen. De workshop wordt gehouden op het kantoor van Pro 10, Daendelsstraat 57, 2595 XT Den Haag.Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingen.

Druk op de knop hieronder om in te schrijven

inschrijven

Training ontwikkeling inkoopcompetentie Organisatiekunde - 5/6 oktober 2017
Als inkoopadviseur of beleidsmedewerker inkoop is het van belang dat u thuis bent in de belangrijkste kenmerken van organisaties. Alleen dan kunt u uw rol goed oppakken en kunt u inkoop goed positioneren.

Tijdens deze training gaan wij in op verschillende organisatievormen en de positionering van inkoop daarbinnen. Ook gaan wij in op het leren herkennen van organisatieculturen en de wijze hoe u hiermee kunt omgaan.

Programma
Na afloop hebben de deelnemers:  

 • Anders leren kijken naar (leveranciers) organisaties en de eigen organisatie
 • Inzicht in belangrijke begrippen als differentiatie, integratie, besturingsmodellen
 • Inzicht gekregen in verschillende organisatievormen en het effect daarvan op de positie en rol van inkoop, inclusief de eigen positie en rol
 • Inzicht hoe macht zich in en rond organisaties ontwikkelt
 • Vaardigheden opgedaan om (sub)culturen te herkennen en handvatten om daarmee om te gaan, zowel bij organisatie ontwikkeling als bij concrete inkooptrajecten
 • Handvatten gekregen hoe invloed uit te oefenen, draagvlak te creëren.
De training wordt verzorgd door drs. Loek van Beurden MFM. Loek is afgestudeerd als organisatiesocioloog aan de Universiteit van Amsterdam. Verder heeft hij organisatie- en beleid gestudeerd aan de Hogeschool Tilburg en Facilitymanagement aan de Universiteit van Groningen. Loek is al meer dan 20 jaar succesvol in het inkoopvak, waaraan zijn inzicht in het gedrag van organisaties een belangrijke bijdrage heeft geleverd. Loek is een ervaren adviseur/trainer die zich goed kan inleven in verschillende situaties en effectief gedrag.

Doelgroep
De training is geschikt voor inkopers en beleidsmedewerkers.
Tijdens de training worden theorie en praktijk afgewisseld. Wij gaan veelvuldig in op praktijksituaties die de deelnemers zelf mogen inbrengen. Wij gaan aan de hand van opdrachten oefenen. Doordat het aantal deelnemers is beperkt tot 6-12 krijgt iedereen veel aandacht.

U dient tenminste te beschikken over een HBO- werk en denkniveau.

Datum en tijd
Donderdag 5 en vrijdag 6 oktober (2 dagen, van 09.30 tot 16.30 uur). Ontvangst vanaf 09.15 uur.

De training vindt plaats bij Pro 10, Daendelsstraat 57, 2595 XT  DEN HAAG.

Investering
De kosten bedragen € 1.100,- (excl. BTW) per deelnemer. Een Lunch, cursusmap en persoonsprofiel zijn inbegrepen.
Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat van deelname.

Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingen.

Druk op de knop hieronder om in te schrijven

inschrijven

Effectief communiceren door inkopers - 27 oktober 2017
Als inkoopadviseur of beleidsmedewerker inkoop is het van belang dat u uitstekend mondeling kunt communiceren. Het betreft hier een cruciale competentie om uw vak professioneel uit te oefenen, immers als u geen contact kunt leggen met uw gesprekpartners komt er niets tot stand. U krijgt dan behoeften en belangen niet scherp en er zullen geen oplossingen tot stand komen die op draagvlak kunnen rekenen.

Maar iedere gesprekspartner is anders en heeft een eigen gebruiksaanwijzing. Ook u heeft specifieke persoonskenmerken, bewust of onbewust. Deze beïnvloeden de wijze waarop u en anderen met u communiceren, of juist niet communiceren. Wat als u moet werken met mensen waar u geen klik mee heeft. Waarom is het juist goed ook met mensen te werken waarmee u geen klik heeft en hoe doe je dat?

Tijdens deze training leert u (mede op basis van de psychologische principes van Karl Jung) te bepalen hoe u met verschillende mensen het beste kunt communiceren. U leert uw valkuilen te herkennen en u leert diverse communicatiemethoden. Daarbij zullen wij ook kleinschalige oefeningen doen, die dicht bij uw praktijk liggen. Na deze training zult u uw adviesrol, beter kunnen vervullen en prettiger functioneren. Wij brengen uw persoonsprofiel in beeld waartoe u een individuele bruikbare rapportage ontvangt over hoe u effectiever kunt zijn.

Programma

 • Wat is uw natuurlijke manier van communiceren? En die van anderen?
 • Waarom werkt het bij de één wel goed en bij de ander niet? Hoe ga je om met mensen die in je allergie zitten of omgekeerd?
 • Wat zijn uw valkuilen? En die van anderen?
 • Situationeel communiceren 1 op 1, teams, context
 • Hoe richt je de communicatie tijdens aanbestedingen?
 • Hoe richt je de communicatie in tijdens contractmanagement?
Uw trainer
drs. Loek van Beurden traint, adviseert en coacht inkoopadviseurs en organisaties in mondelinge communicatie en samenwerking. Daarbij ligt zijn focus op de effectiviteit van de inkoopfunctie en de mensen die daarbij betrokken zijn. Loek werkt al 30 jaar succesvol als adviseur, is afgestudeerd als organisatie socioloog met als specialisatie organisatiecultuur. Daarnaast is hij Insights practitioner waarbij hij de psychologische theorieën van Jung vertaalt naar effectief (inkoop)adviesgedrag.

Doelgroep
De training is voor inkopers, inkoopadviseurs en beleidsmedewerkers. U dient tenminste te beschikken over een HBO-werk- en denkniveau.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 6 - 12.

Datum en tijd
De training duurt 1 dag. Hij is gepland op vrijdag 27 oktober 2017 van 09.30 tot 16.30 uur. Ontvangst vanaf 09.15 uur. De training vindt plaats bij Pro 10, Daendelsstraat 57, 2595 XT DEN HAAG.

Investering
De kosten bedragen € 795,- (excl. BTW). Een lunch en rapportage over uw persoonsprofiel en een boekje over hoe u meer effectief kunt samenwerken zijn inbegrepen. Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat van deelname.

Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingen.

Druk op de knop hieronder om in te schrijven

inschrijven

Inkoop- en contractmanagement - 1 november 2017
De focus ligt vaak op het sluiten van het contract. Daarna zakt de aandacht in en gaat iedereen op de automatische piloot. Na enige tijd blijken we een afslag te hebben gemist en komen we niet op de gewenste bestemming. Dan is de aandacht weer gericht op wie daar de schuld van heeft. Bijzonder. Juist het goed managen van het traject naar de bestemming zou aandacht moeten krijgen.  

Hoe bereid je je goed voor op de uitvoering? Hoe richt je contracten in en welke rollen zijn er te onderkennen? Drs. Loek van Beurden MFM neemt u in deze workshop mee in de organisatiekundige, procesmatige en juridische kant van de wereld van inkoop- en contractmanagement. Hij laat u zien welke simpele maatregelen u kunt treffen om meer grip te krijgen. Ook is er veel ruimte voor het stellen van vragen en eigen inbreng.

Programma
De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde.

Contractmanagement en professioneel opdrachtgeverschap
- Inkoop- en contractmanagement, waarom?
- Wat is dat opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap?

De juridische aspecten

- Rechten en plichten, wat doe je als afspraken niet worden nagekomen?
- De belangrijkse onderdelen in een contract
- Soorten contracten

Het proces van contractmanagement
- Wanneer begint en eindigt contractmanagement?
- Hoe bepaalt u de contractstrategie? Waar stuur je op?

Het organiseren van contractmanagement
- Welke rollen en taken kunt u onderscheiden? 
- Hoe ziet een groeimodel eruit? 
- De communicatiematrix
- Risicoprofielen van contracteren  

Doelgroep
Contractbeheerders, contractmanagers, juristen, inkopers, budgethouders en risicomanagers uit de publieke sector en profit-sector.

Maximaal 10 personen. Minimale groepsgrootte 4 personen.

Datum en tijd
Woensdag 1 november 2017 van 09.00 tot 12.30 uur. Ontvangst vanaf 08.45 uur.

Investering
De kosten bedragen € 245,- (excl. BTW) per deelnemer. De workshop wordt gehouden op het kantoor van Pro 10, Daendelsstraat 57, 2595 XT Den Haag.

Klik hier voor de algemene voorwaarden opleidingen.

Druk op de knop hieronder om in te schrijven

inschrijven
Ga terug