Europees aanbesteden

Europees aanbesteden


Het proces 

Pro 10 kan op detacheringsbasis of projectmatig (complexe) Europese aanbestedingen uitvoeren. Wij volgen een projectmatige aanpak waarin alle stappen van een Europese aanbesteding systematisch worden doorlopen. In onze aanpak besteden wij onder meer aandacht aan:

 1. De samenstelling van het projectteam “Aanbestedingen”;

 2. Het formuleren van de juiste inkoopstrategie, aanbestedingsprocedure en

     percelenregeling;

 3. De taken, rollen en bevoegdheden;

 4. De besluitvorming (mijlpalen, beslispunten);

 5. De planning en inzet van mensen;

 6. De kenmerken van de leveranciersmarkt;

 7. De wijze waarop de inkoopbehoefte wordt geformuleerd;

 8. Het formuleren van relevante en toetsbare uitsluitingsgronden, selectie eisen en 

     gunningscriteria en weegfactoren inclusief de wijze waarop de aanbiedingen

     worden beoordeeld;

 9. Het formuleren van inkoopvoorwaarden (o.a. raamcontracten);

10. Het schrijven van de aanbestedingsleidraad;

11. Het behandelen van de verzoeken tot inschrijving, de vragen, de offertes;

12. Het contracteren van de leveranciers;

13. Het schrijven van een gunningsadvies, dossiervorming;

14. De implementatie van het contract, contractbeheer en contractmanagement.

Een greep uit onze ervaring

Pro 10 heeft inmiddels meer dan 550 Europese aanbestedingen begeleid. Het betreft hier aanbestedingen op het gebieden van werken, diensten en leveringen. Vaak zijn wij ingezet voor politieke gevoelige en of complexe trajecten met een groot afbreukrisico zoals outsourcing ICT, aanleg Vliegveld, transport, broker, ingenieursdiensten, electronisch patiëntendossier. Kijk bij onze ervaringen voor meer informatie over de Europese aanbestedingen die wij hebben uitgevoerd.

Innovatief aanbesteden

Pro 10 heeft ervaring met de volgende innovatie aanbestedingstechnieken:
- BVP o.a. Lelystad Airport, ICT Pipeline Management Systeem, Wagenparken,

  Ingenieursdiensten, Communicatieadvies
- Prijsvragen o.a. starterswoningen gemeente Lansingerland
- Functioneel uitvragen (alle trajecten doen wij op deze wijze)
- mededinging via onderhandeling o.a. inkooppakket huisartsen 

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@pro10.nl of 070 381 97 24

Tip:
Het begrip ‘homogeniteit’ speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de opdrachtwaarde en dus de mogelijk te volgen aanbestedingsprocedure. Maar wat is homogeen? Soms is dit lastig in te schatten. Allerlei gezichtspunten en factoren spelen een rol. Toch moet de inkoper knopen doorhakken. Om hem hierbij te helpen heeft Pro 10 de ‘Homogeniteitstool’ ontwikkeld. Klik hier en doe de test. Na afloop nog vragen? Onze ervaren inkoopconsultants staan voor u klaar. 


Bekijk ook eens:

Workshops
Inkoopadviesbureau
Inkoopbesparingen
Europees aanbesteden
Detachering inkoopadviseurs
Collectief inkopen

Ga terug