Contractmanagement

Contractmanagement

Geen enkele organisatie kan zonder haar toeleveranciers functioneren. Naast personele lasten vormen inkoopuitgaven de belangrijkste post op de begroting. Waarom hebben veel organisaties hun contracten dan niet op orde en worden leveranciers niet professioneel aangestuurd? Waarom nemen hoofdaannemers grote risico’s met hun onderaannemers en andersom?

Wij zorgen dat u beschikt over:

1. Goede eigen inkoopvoorwaarden;
2. Een hoogwaardig leveranciersbestand;

3. Professionele aansturing en prestatiebewaking van leveranciers;

4. Het toepassen van contractvoorwaarden;

5. Inzicht in looptijden en opzegtermijnen;

6. Inzicht in risico’s en te treffen maatregelen;

7. Een heldere rol en taakverdeling;

8. Een programma van eisen indien u een contractmanagementsysteem wenst aan te
    schaffen.

Neem vrijblijvend contact met ons op via info@pro10.nl of 070 381 97 24


Meer informatie over:

Trainingen
Inkoopadviesbureau
Inkoopbesparingen
Europees aanbesteden
Detachering inkoopadviseurs
• Collectief inkopen

Ga terug